Διεθνείς Συνδιασκέψεις

2018 Διεθνής Συνδιάσκεψη

6118

ΑΘΗΝΑ 23-24-25 Νοεμβρίου 2018
8η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2018
«Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση: Ουτοπία ή Αναγκαιότητα;»
Προσκεκλημένοι ομιλητές, Ανακοινώσεις, Εργαστήρια, Ομάδες Εργασίας, Δρώμενα
Τόπος: "Σχολή Μωραΐτη", Οδ. Αλ Παπαναστασίου, Παλιό Ψυχικό, Αθήνα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2012 Διεθνής Συνδιάσκεψη

119

ΑΘΗΝΑ 23-24-25 Νοεμβρίου 2012
7η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2012
«Θέατρο & Εκπαίδευση: δεσμοί αλληλεγγύης»
Προσκεκλημένοι ομιλητές, Ανακοινώσεις, Εργαστήρια, Ομάδες Εργασίας, Δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2008 Διεθνής Συνδιάσκεψη

143

ΑΘΗΝΑ 27-28-29-30 Μαρτίου 2008
6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2008
"Θέατρο και Εκπαίδευση στο κέντρο της σκηνής"
καλεσμένοι ομιλητές, ανακοινώσεις, εργαστήρια, Δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2007 Περιφερειακές Συνδιασκέψεις

148

ΑΘΗΝΑ, 9,10,11 Μαρτίου 2007  "Θεατρική τέχνη και εκπαίδευση: διάλογος με κοινές προθέσεις"
ΠΑΤΡΑ 23-24-25 Φεβρουαρίου 2007 "Θέατρο, σχολείο, ζωή:  ανιχνεύοντας σημεία επαφής, δημιουργώντας δεσμούς"
ΡΟΔΟΣ 4-5-6 Μαΐου 2007,  "Θέατρο στην εκπαίδευση: γνωρίζοντας τον εαυτό μας και τους άλλους"
καλεσμένοι ομιλητές, ανακοινώσεις, εργαστήρια, δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2006 Διεθνής Συνδιάσκεψη

143

ΑΘΗΝΑ 17-18-19 Μαρτίου 2006
5η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2006
"Το θέατρο στην εκπαίδευση: Δημιουργώντας Νέους Ρόλους στον 21ο αιώνα
καλεσμένοι ομιλητές, ανακοινώσεις, εργαστήρια, δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΥΔΕΥΣΗ

2004 Διεθνής Συνδιάσκεψη

141

ΑΘΗΝΑ 12-13-14 Μαρτίου 2004
4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2004
"Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση: Δημιουργικότητα και Μεταμορφώσεις"
καλεμένοι ομιλητές, ανακοινώσεις, εργαστήρια, δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2003 Διεθνής Συνδιάσκεψη

138

ΑΘΗΝΑ 24-25-26 Ιανουραίου 2003
3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2003
"Θέατρο και Εκπαίδευση: Χτίζοντας Γέφυρες"
καλεσμένοι ομιλητές, ανακοινώσεις, εργαστήρια, δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2001 Διεθνής Συνδιάσκεψη

151

ΑΘΗΝΑ 7-8-9 Δεκεμβρίου 2001
2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2001
"Το θέατρο στην εκπαίδευση: μορφή τέχνης και εργαλείο μάθησης"
καλεσμένοι εισηγητές, ανακοινώσεις, εργαστήρια, δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2000 Διεθνής Συνδιάσκεψη

150

ΑΘΗΝΑ 15-16-17 Δεκεμβρίου 2000
1η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2000
"Αναζητώντας τη θέση του θεάτρου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση"
καλεσμένοι εισηγητές, εργαστήρια, δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ