Θέατρο και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση
Ουτοπία ή Αναγκαιότητα;

Σκοπός της Συνδιάσκεψης είναι να αναδείξει την αξία του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην τυπική και μη τυπική Εκπαίδευση, εξετάζοντας τον ρόλο που παίζουν είτε ως μορφές τέχνης, είτε ως εργαλεία βιωματικής μάθησης, είτε ως μέσα κοινωνικής παρέμβασης. Σε μια εποχή που έρευνες σε όλον τον κόσμο υπογραμμίζουν τη συμβολή της τέχνης του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην ολιστική ανάπτυξη του ανθρώπου, στην καλλιέργεια συνείδησης ενεργού πολίτη, στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επάρκειας και επικοινωνίας, καθώς και στην προσωπική και κοινωνική εξέλιξη και αλλαγή, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αυξανόμενη υποβάθμισή τους στην εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο καλούμαστε να απαντήσουμε στις προκλήσεις των καιρών. Η Συνδιάσκεψη 2018 επιδιώκει να αποτελέσει μια πλατφόρμα για παραγωγικό διάλογο και αναστοχασμό μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων των εκπαιδευτικών, των καλλιτεχνών, των ερευνητών/τριών, των ακαδημαϊκών και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να αναλάβουμε από κοινού δράση στο παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. 

H Συνδιάσκεψη 2018 και τα 20 χρόνια του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Όλα τα χρόνια από την ίδρυσή του το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση συμμετείχε ενεργά στον διάλογο και τις εξελίξεις για την ενίσχυση της θέσης του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην Εκπαίδευση. Το έπραξε με έμφαση στην επιστημονική έρευνα, στη θεωρία και στην πρακτική, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναζήτησε, διερεύνησε και αξιοποίησε ποικίλες μορφές, προσεγγίσεις και εφαρμογές του θεάτρου, που αναδείκνυαν μεταξύ άλλων τη συμβολή του στη μάθηση, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, στην καλλιέργεια της αισθητικής, στη βελτίωση δεξιοτήτων έκφρασης και επικοινωνίας. Γνώμονας αυτής της δραστηριοποίησης υπήρξε η ανάπτυξη του ανθρώπου που μπορεί να αντιλαμβάνεται, να θέτει ερωτήματα και να αμφισβητεί όσα συμβαίνουν γύρω του, να αντιτίθεται σε κάθε προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να συμμετέχει στις εξελίξεις. Ζητήματα όπως ο σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η συνεργασία εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών στα σχολεία, η δημιουργικότητα, η διαπολιτισμικότητα και η κοινωνική συμπερίληψη, η διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, το περιβάλλον, ο ρόλος κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση παραμένουν καίρια  και θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης.

Ερώτημα της Συνδιάσκεψης 2018

Επαναφέρουμε, ως θεμελιώδη προβληματισμό και αφορμή για αναστοχασμό, ένα βασικό ερώτημα που απευθύνεται σε όλους τους μετέχοντες στην εκπαίδευση, στους ασκούντες πολιτική, σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις για την εκπαίδευση και την τέχνη:

«Η εδραίωση του Θεάτρου στην Eκπαίδευση αποτελεί ουτοπία ή αναγνωρίζεται ως ανάγκη για την οποία οφείλουμε να εργαστούμε από κοινού, ώστε να γίνει πραγματικότητα;"

Βασικοί άξονες της Συνδιάσκεψης 2018

- Πώς επεξεργαζόμαστε και διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους οι τεχνικές και προσεγγίσεις του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών προάγουν τη βιωματική μάθηση;

- Πώς μπορεί το Θέατρο να συμβάλλει στον δημιουργικό διάλογο μεταξύ τυπικής εκπαίδευσης και κοινότητας για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία;

- Πώς το Θέατρο, ως έκφραση των αρχών της κριτικής παιδαγωγικής, μπορεί να αφυπνίσει τους εκπαιδευτικούς, τους καλλιτέχνες, τους μαθητές, τους φοιτητές, ώστε να αναπτύσσουν κοινή πολιτισμική δράση για την κοινωνική αλλαγή;

- Πώς το Θέατρο ως παιδαγωγική μέθοδος συνεισφέρει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη; 

Βασικές θεματικές περιοχές

- Θέατρο στην τυπική προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και στη μη τυπική εκπαίδευση
- Θέατρο, αναλυτικά προγράμματα και πολιτικές
- Θέατρο, παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία
- Θέατρο και η διδασκαλία του ως μορφή τέχνης
- Θέατρο ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης
- Θέατρο και έρευνα στην εκπαίδευση
- Θέατρο ως ερευνητική μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες
- Μορφές Θεάτρου και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Συνδιάσκεψη 2018 ενθαρρύνει τη διερεύνηση των θεματικών περιοχών μέσα από τις παρακάτω προσεγγίσεις και πρακτικές: το Θέατρο για την Ανάπτυξη, το Εκπαιδευτικό Δράμα, το Θέατρο στην Κοινότητα, το Θέατρο για Παιδιά και Νέους, το Θέατρο του Καταπιεσμένου, τη Θεατροπαιδαγωγική (Τheatre in Education), το Θεατρικό Παιχνίδι, το Θέατρο Κούκλας και Σκιών, τον χορό και το χοροθέατρο, την οπτικοακουστική έκφραση (φωτογραφία, βίντεο, κινηματογράφος, media) και άλλες προσεγγίσεις Παραστατικών Τεχνών στην Εκπαίδευση.

Απευθύνεται: σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, πανεπιστημιακούς, ερευνητές/τριες, θεατρολόγους, θεατροπαιδαγωγούς, καλλιτέχνες που εργάζονται στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση, φοιτητές/τριες καθηγητικών, παιδαγωγικών, θεατρικών, μουσικών και εικαστικών τμημάτων και σχολών, εμψυχωτές/τριες ομάδων, κοινωνικούς επιστήμονες και σε όποιον δραστηριοποιείται στο πεδίο της έρευνας και της πρακτικής του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην εκπαίδευση.

Περιλαμβάνει: 

- Κεντρικές ομιλίες

- Ομάδες εργασίας

- Παρουσιάσεις εργασιών, διδακτικών προτάσεων, ερευνών (ανακοινώσεις)

- Βιωματικά εργαστήρια

- Καλλιτεχνικά δρώμενα, παρουσιάσεις βίντεο

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

1 Φεβρουαρίου 2018: Έναρξη υποβολής περιλήψεων εργασιών για ανακοινώσεις και εργαστήρια

1 Μαΐου 2018: Έναρξη εγγραφών στη Συνδιάσκεψη

15 Μαΐου 2018: Λήξη υποβολής των προτάσεων

10 Ιουνίου 2018: Ενημέρωση για την αποδοχή ή μη αποδοχή των προτάσεων (λόγω του μεγάλου αριθμού προτάσεων)

25 Σεπτεμβρίου 2018: Δηλώσεις συμμετοχής στα βιωματικά εργαστήρια & τις ομάδες εργασίας

NEO! 30 Οκτωβρίου 2018: Υποβολή τελικών κειμένων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ για τα πρακτικά της Συνδιάσκεψης 

ΝΕΟ! 15 Δεκεμβρίου 2018: Υποβολή τελικών κειμένων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για τα πρακτικα της Συνδιάσκεψης

 

Προσυνεδριακές και μετασυνεδριακές δράσεις θα λάβουν χώρα σε διάφορες πόλεις.

 

Επικοινωνία Πληροφορίες: www.TheatroEdu.gr / conference2018@theatroedu.gr / 2106541600

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Σε συνεργασία με την International Drama/Theatre and Education Association - IDEA

Διεθνείς Συνδιασκέψεις

2012 Διεθνής Συνδιάσκεψη

332

ΑΘΗΝΑ 23-24-25 Νοεμβρίου 2012
7η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2012
«Θέατρο & Εκπαίδευση: δεσμοί αλληλεγγύης»
Προσκεκλημένοι ομιλητές, Ανακοινώσεις, Εργαστήρια, Ομάδες Εργασίας, Δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2008 Διεθνής Συνδιάσκεψη

282

ΑΘΗΝΑ 27-28-29-30 Μαρτίου 2008
6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2008
"Θέατρο και Εκπαίδευση στο κέντρο της σκηνής"
καλεσμένοι ομιλητές, ανακοινώσεις, εργαστήρια, Δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2007 Περιφερειακές Συνδιασκέψεις

305

ΑΘΗΝΑ, 9,10,11 Μαρτίου 2007  "Θεατρική τέχνη και εκπαίδευση: διάλογος με κοινές προθέσεις"
ΠΑΤΡΑ 23-24-25 Φεβρουαρίου 2007 "Θέατρο, σχολείο, ζωή:  ανιχνεύοντας σημεία επαφής, δημιουργώντας δεσμούς"
ΡΟΔΟΣ 4-5-6 Μαΐου 2007,  "Θέατρο στην εκπαίδευση: γνωρίζοντας τον εαυτό μας και τους άλλους"
καλεσμένοι ομιλητές, ανακοινώσεις, εργαστήρια, δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2006 Διεθνής Συνδιάσκεψη

295

ΑΘΗΝΑ 17-18-19 Μαρτίου 2006
5η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2006
"Το θέατρο στην εκπαίδευση: Δημιουργώντας Νέους Ρόλους στον 21ο αιώνα
καλεσμένοι ομιλητές, ανακοινώσεις, εργαστήρια, δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΥΔΕΥΣΗ

2004 Διεθνής Συνδιάσκεψη

274

ΑΘΗΝΑ 12-13-14 Μαρτίου 2004
4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2004
"Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση: Δημιουργικότητα και Μεταμορφώσεις"
καλεμένοι ομιλητές, ανακοινώσεις, εργαστήρια, δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2003 Διεθνής Συνδιάσκεψη

284

ΑΘΗΝΑ 24-25-26 Ιανουραίου 2003
3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2003
"Θέατρο και Εκπαίδευση: Χτίζοντας Γέφυρες"
καλεσμένοι ομιλητές, ανακοινώσεις, εργαστήρια, δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2001 Διεθνής Συνδιάσκεψη

318

ΑΘΗΝΑ 7-8-9 Δεκεμβρίου 2001
2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2001
"Το θέατρο στην εκπαίδευση: μορφή τέχνης και εργαλείο μάθησης"
καλεσμένοι εισηγητές, ανακοινώσεις, εργαστήρια, δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2000 Διεθνής Συνδιάσκεψη

349

ΑΘΗΝΑ 15-16-17 Δεκεμβρίου 2000
1η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2000
"Αναζητώντας τη θέση του θεάτρου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση"
καλεσμένοι εισηγητές, εργαστήρια, δρώμενα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ