Διεθνείς Συνδιασκέψεις

2018 Διεθνής Συνδιάσκεψη

ΑΘΗΝΑ 23-24-25 Νοεμβρίου 2018
8η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2018
«Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση: Ουτοπία ή Αναγκαιότητα;»
Προσκεκλημένοι ομιλητές, Ανακοινώσεις, Εργαστήρια, Ομάδες Εργασίας, Δρώμενα
Τόπος: "Σχολή Μωραΐτη", Οδ. Αλ Παπαναστασίου, Παλιό Ψυχικό, Αθήνα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της επετείου των 20 χρόνων από την ίδρυσή του (1998-2018), διοργανώνει την 8η Διεθνή Συνδιάσκεψη για το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA), Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και άλλους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς φορείς.

 Το θέμα της συνδιάσκεψης είναι:
«Θέατρο και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση: Ουτοπία ή Αναγκαιότητα;»

Η Συνδιάσκεψη θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου 2018.
Προ-συνεδριακές και μετα-συνεδριακές εκδηλώσεις θα γίνουν σε διάφορες πόλεις.

Σκοπός  της Συνδιάσκεψης είναι να αναδείξει την αξία του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην τυπική και μη τυπική Εκπαίδευση, εξετάζοντας τον ρόλο που παίζουν είτε ως μορφές τέχνης, είτε ως εργαλεία βιωματικής μάθησης, είτε ως μέσα κοινωνικής παρέμβασης. Σε μια εποχή που έρευνες σε όλον τον κόσμο υπογραμμίζουν τη συμβολή της τέχνης του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην ολιστική ανάπτυξη του ανθρώπου, στην καλλιέργεια συνείδησης ενεργού πολίτη, στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επάρκειας και επικοινωνίας, καθώς και στην προσωπική και κοινωνική εξέλιξη και αλλαγή, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αυξανόμενη υποβάθμισή τους στην εκπαίδευση.
Σε αυτό το πλαίσιο καλούμαστε να απαντήσουμε στις προκλήσεις των καιρών. Η Συνδιάσκεψη 2018 επιδιώκει να αποτελέσει μια πλατφόρμα για παραγωγικό διάλογο και αναστοχασμό μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων των εκπαιδευτικών, των καλλιτεχνών, των ερευνητών/τριών, των ακαδημαϊκών και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να αναλάβουμε από κοινού δράση στο παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. 

Ερώτημα της Συνδιάσκεψης 2018 
Επαναφέρουμε, ως θεμελιώδη προβληματισμό και αφορμή για αναστοχασμό, ένα βασικό ερώτημα που απευθύνεται σε όλους τους μετέχοντες στην εκπαίδευση, στους ασκούντες πολιτική, σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις για την εκπαίδευση και την τέχνη:

«Η εδραίωση του Θεάτρου στην Eκπαίδευση αποτελεί ουτοπία ή αναγνωρίζεται ως ανάγκη για την οποία οφείλουμε να εργαστούμε από κοινού, ώστε να γίνει πραγματικότητα;"

Βασικοί άξονες της Συνδιάσκεψης 2018
-Πώς επεξεργαζόμαστε και διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους οι τεχνικές και προσεγγίσεις του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών προάγουν τη βιωματική μάθηση;
-Πώς μπορεί το Θέατρο να συμβάλλει στον δημιουργικό διάλογο μεταξύ τυπικής εκπαίδευσης και κοινότητας για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία;
-Πώς το Θέατρο, ως έκφραση των αρχών της κριτικής παιδαγωγικής, μπορεί να αφυπνίσει τους εκπαιδευτικούς, τους καλλιτέχνες, τους μαθητές, τους φοιτητές, ώστε να αναπτύσσουν κοινή πολιτισμική δράση για την κοινωνική αλλαγή;
 -Πώς το Θέατρο ως παιδαγωγική μέθοδος συνεισφέρει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη; 

Βασικές θεματικές περιοχές 
-Θέατρο στην τυπική προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και στη μη τυπική εκπαίδευση
-Θέατρο, αναλυτικά προγράμματα και πολιτικές
-Θέατρο, παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία
-Θέατρο και η διδασκαλία του ως μορφή τέχνης
-Θέατρο ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης
-Θέατρο και έρευνα στην εκπαίδευση
-Θέατρο ως ερευνητική μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες
-Μορφές Θεάτρου και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Συνδιάσκεψη 2018 ενθαρρύνει τη διερεύνηση των θεματικών περιοχών μέσα από τις παρακάτω προσεγγίσεις και πρακτικές: το Θέατρο για την Ανάπτυξη, το Εκπαιδευτικό Δράμα, το Θέατρο στην Κοινότητα, το Θέατρο για Παιδιά και Νέους, το Θέατρο του Καταπιεσμένου, τη Θεατροπαιδαγωγική (Τheatre in Education), το Θεατρικό Παιχνίδι, το Θέατρο Κούκλας και Σκιών, τον χορό και το χοροθέατρο, την οπτικοακουστική έκφραση (φωτογραφία, βίντεο, κινηματογράφος, media) και άλλες προσεγγίσεις Παραστατικών Τεχνών στην Εκπαίδευση.

Απευθύνεται: σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, πανεπιστημιακούς, ερευνητές/τριες, θεατρολόγους, θεατροπαιδαγωγούς, καλλιτέχνες που εργάζονται στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση, φοιτητές/τριες καθηγητικών, παιδαγωγικών, θεατρικών, μουσικών και εικαστικών τμημάτων και σχολών, εμψυχωτές/τριες ομάδων, κοινωνικούς επιστήμονες και σε όποιον δραστηριοποιείται στο πεδίο της έρευνας και της πρακτικής του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην εκπαίδευση.

Περιλαμβάνει: κεντρικές ομιλίες, ομάδες εργασίας, παρουσιάσεις εργασιών, διδακτικών προτάσεων, ερευνών (ανακοινώσεις), βιωματικά εργαστήρια, καλλιτεχνικά δρώμενα, παρουσιάσεις βίντεο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (μέχρι 15 Απριλίου 2018)

Σημαντικές Ημερομηνίες

1 Φεβρουαρίου 2018: Έναρξη υποβολής περιλήψεων εργασιών για ανακοινώσεις και εργαστήρια
1 Απριλίου 2018: Έναρξη εγγραφών στη Συνδιάσκεψη
15 Απριλίου 2018: Λήξη υποβολής των προτάσεων
30 Μαΐου 2018: Ενημέρωση για την αποδοχή ή μη αποδοχή των προτάσεων
25 Σεπτεμβρίου 2018: Δηλώσεις συμμετοχής στα βιωματικά εργαστήρια & τις ομάδες εργασίας
15 Οκτωβρίου 2018: Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά της Συνδιάσκεψης 

Επικοινωνία  Πληροφορίες www.TheatroEdu.gr / conference2018@theatroedu.gr / 2106541600

Οργάνωση:  Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
για Ανακοινώσεις και Εργαστήρια

καταληκτική ημερομηνία 15 Απριλίου 2018

 

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από κριτές-μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 στο conference2018@theatroedu.gr 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 Απριλίου 2018
ΤΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ: 1 αρχείο Word (ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ)  σε ειδική ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ με περίληψη της πρότασης
Μέχρι 30 Μαΐου 2018 θα δοθεί απάντηση για την αποδοχή ή όχι της πρότασης. 

Η ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ...εδώ! 

Χρόνος παρουσίασης στη Συνδιάσκεψη
Ανακοίνωση: 15 λεπτά. Διατίθεται Η/Υ για παρουσίαση power point. Η παρουσίαση των ανακοινώσεων θα γίνει παράλληλα σε διαφορετικές αίθουσες. Θα δοθεί χρόνος για συζήτηση. 
Εργαστήριο: 2,5 ή 5 ώρες (2 συνεδρίες) με περίπου 20 συμμετέχοντες. Ο χώρος που διατίθεται είναι μια μέτριων διαστάσεων σχολική αίθουσα. Ο εμψυχωτής θα χρειαστεί να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα για το εργαστήριο υλικά. 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Τα πλήρη κείμενα όσων εργασιών εγκριθούν (Ανακοινώσεις ή Εργαστήρια) θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2018 για να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της Συνδιάσκεψης. Τα πλήρη κείμενα για δημοσίευση στα Πρακτικά θα έχουν έκταση 3000-4000 λέξεις (περισσότερες οδηγίες θα αποσταλούν). Προϋπόθεση για την ένταξη του άρθρου στα Πρακτικά αποτελεί η παρουσίασή του στη Συνδιάσκεψη. 

Κριτήρια επιλογής των προτάσεων 
α) Η άμεση σύνδεση με τους θεματικούς άξονες και τις προσεγγίσεις της Συνδιάσκεψης,
β) η επιστημονική, κοινωνική και εκπαιδευτική απήχηση του θέματος ή της έρευνας,
γ) Η συμβολή στον προβληματισμό για το Θέατρο/Δράμα και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση,
δ)  Η τήρηση των ημερομηνιών αποστολής περιλήψεων των προτάσεων  και των βιογραφικών 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ: Οι εισηγητές των ανακοινώσεων και οι εμψυχωτές των εργαστηρίων πρέπει να εγγραφούν στη Συνδιάσκεψη 2018 καταβάλλοντας το κόστος εγγραφής.

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  στην Συνδιάσκεψη2018

____________________________________________________________________________

Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2018

Σκοπός της Συνδιάσκεψης είναι να αναδείξει την αξία του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην τυπική και μη τυπική Εκπαίδευση, εξετάζοντας τον ρόλο που παίζουν είτε ως μορφές τέχνης, είτε ως εργαλεία βιωματικής μάθησης, είτε ως μέσα κοινωνικής παρέμβασης. Σε μια εποχή που έρευνες σε όλον τον κόσμο υπογραμμίζουν τη συμβολή της τέχνης του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην ολιστική ανάπτυξη του ανθρώπου, στην καλλιέργεια συνείδησης ενεργού πολίτη, στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επάρκειας και επικοινωνίας, καθώς και στην προσωπική και κοινωνική εξέλιξη και αλλαγή, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αυξανόμενη υποβάθμισή τους στην εκπαίδευση.
Σε αυτό το πλαίσιο καλούμαστε να απαντήσουμε στις προκλήσεις των καιρών. Η Συνδιάσκεψη 2018 επιδιώκει να αποτελέσει μια πλατφόρμα για παραγωγικό διάλογο και αναστοχασμό μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων των εκπαιδευτικών, των καλλιτεχνών, των ερευνητών/τριών, των ακαδημαϊκών και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να αναλάβουμε από κοινού δράση στο παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. 

Ερώτημα της Συνδιάσκεψης 2018 
Επαναφέρουμε, ως θεμελιώδη προβληματισμό και αφορμή για αναστοχασμό, ένα βασικό ερώτημα που απευθύνεται σε όλους τους μετέχοντες στην εκπαίδευση, στους ασκούντες πολιτική, σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις για την εκπαίδευση και την τέχνη:
«Η εδραίωση του Θεάτρου στην Eκπαίδευση αποτελεί ουτοπία ή αναγνωρίζεται ως ανάγκη για την οποία οφείλουμε να εργαστούμε από κοινού, ώστε να γίνει πραγματικότητα;"

Βασικοί άξονες της Συνδιάσκεψης 2018
-Πώς επεξεργαζόμαστε και διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους οι τεχνικές και προσεγγίσεις του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών προάγουν τη βιωματική μάθηση;
-Πώς μπορεί το Θέατρο να συμβάλλει στον δημιουργικό διάλογο μεταξύ τυπικής εκπαίδευσης και κοινότητας για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία;
-Πώς το Θέατρο, ως έκφραση των αρχών της κριτικής παιδαγωγικής, μπορεί να αφυπνίσει τους εκπαιδευτικούς, τους καλλιτέχνες, τους μαθητές, τους φοιτητές, ώστε να αναπτύσσουν κοινή πολιτισμική δράση για την κοινωνική αλλαγή;
-Πώς το Θέατρο ως παιδαγωγική μέθοδος συνεισφέρει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη; 

Βασικές θεματικές περιοχές 
-Θέατρο στην τυπική προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και στη μη τυπική εκπαίδευση
-Θέατρο, αναλυτικά προγράμματα και πολιτικές
-Θέατρο, παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία
-Θέατρο και η διδασκαλία του ως μορφή τέχνης
-Θέατρο ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης
-Θέατρο και έρευνα στην εκπαίδευση
-Θέατρο ως ερευνητική μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες
-Μορφές Θεάτρου και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Συνδιάσκεψη 2018 ενθαρρύνει τη διερεύνηση των θεματικών περιοχών μέσα από τις παρακάτω προσεγγίσεις και πρακτικές: το Θέατρο για την Ανάπτυξη, το Εκπαιδευτικό Δράμα, το Θέατρο στην Κοινότητα, το Θέατρο για Παιδιά και Νέους, το Θέατρο του Καταπιεσμένου, τη Θεατροπαιδαγωγική (Τheatre in Education), το Θεατρικό Παιχνίδι, το Θέατρο Κούκλας και Σκιών, τον χορό και το χοροθέατρο, την οπτικοακουστική έκφραση (φωτογραφία, βίντεο, κινηματογράφος, media) και άλλες προσεγγίσεις Παραστατικών Τεχνών στην Εκπαίδευση.

Απευθύνεται: σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, πανεπιστημιακούς, ερευνητές/τριες, θεατρολόγους, θεατροπαιδαγωγούς, καλλιτέχνες που εργάζονται στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση, φοιτητές/τριες καθηγητικών, παιδαγωγικών, θεατρικών, μουσικών και εικαστικών τμημάτων και σχολών, εμψυχωτές/τριες ομάδων, κοινωνικούς επιστήμονες και σε όποιον δραστηριοποιείται στο πεδίο της έρευνας και της πρακτικής του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην εκπαίδευση.

Περιλαμβάνει: κεντρικές ομιλίες, ομάδες εργασίας, παρουσιάσεις εργασιών, διδακτικών προτάσεων, ερευνών (ανακοινώσεις), βιωματικά εργαστήρια, καλλιτεχνικά δρώμενα, παρουσιάσεις βίντεο.

Σημαντικές Ημερομηνίες
1 Φεβρουαρίου 2018: Έναρξη υποβολής περιλήψεων εργασιών για ανακοινώσεις και εργαστήρια
1 Απριλίου 2018: Έναρξη εγγραφών στη Συνδιάσκεψη
15 Απριλίου 2018: Λήξη υποβολής των προτάσεων
30 Μαΐου 2018: Ενημέρωση για την αποδοχή ή μη αποδοχή των προτάσεων
25 Σεπτεμβρίου 2018: Δηλώσεις συμμετοχής στα βιωματικά εργαστήρια & τις ομάδες εργασίας
15 Οκτωβρίου 2018: Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά της Συνδιάσκεψης 

Επικοινωνία: Πληροφορίες www.TheatroEdu.gr / conference2018@theatroedu.gr / 2106541600

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΚΟΣΤΟΣ

Η Εγγραφή στη Συνδιάσκεψη 2018 καθώς και η δήλωση συμμετοχής σε Εργαστήρια ή σε Ομάδα Εργασίας γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω αυτής της σελίδας.

Η Εγγραφή στη Συνδιάσκεψη 2018 γίνεται μέσω της Φόρμας Εγγραφής παρακάτω.

Η  δήλωση σε Εργαστήρια ή σε Ομάδες Εργαστήρια:
Για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα Εργαστήρια ή Ομάδες Εργασίας πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρώσει την Εγγραφή στη Συνδιάσκεψη 2018. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής θα πάρει έναν κωδικό τον οποίο θα χρησιμοποιήσει για τη δήλωση σε Εργαστήρια ή Ομάδα Εργασίας όταν ανακοινωθεί το τελικό Πρόγραμμα.

Οι θέσεις στα Εργαστήρια είναι περιορισμένες.

Το κόστος Εγγραφής στη Συνδιάσκεψη 2018 είναι:
45 Ε για τα μέλη (με τακτοποιημένη τη συνδρομή του 2018) και φοιτητές 
65 Ε για τα μη μέλη
(Οι εισηγητές των ανακοινώσεων και οι εμψυχωτές των εργαστηρίων πρέπει να εγγραφούν στη Συνδιάσκεψη 2018 καταβάλλοντας το κόστος εγγραφής)


Πώς μπορεί κάποιος/κάποια να γίνει μέλος στο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση ...εδώ!

Στο κόστος εγγραφής περιλαμβάνονται:

  • η παρακολούθηση κεντρικών ομιλιών
  • η παρακολούθηση εισηγήσεων-ομιλιών (σε παράλληλες αίθουσες)
  • η συμμετοχή σε Εργαστήρια και Ομάδες Εργασίας (σε παράλληλες αίθουσες - για τους περιορισμούς δείτε στο μενού «εργαστήρια»)
  • ελαφρύ γεύμα το Σάββατο και την Κυριακή μεσημέρι
  • καφές στα διαλείμματα
  • παρακολούθηση καλλιτεχνικών δρώμενων/παραστάσεων κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης
  • έντυπο υλικό

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2018 ..εδώ! (σύντομα)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 2018
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018
• 16:30-17:30 Προσέλευση-εγγραφές
• 17:30-19:00 Καλωσόρισμα. Καλεσμένοι ομιλητές (στο θέατρο)
• 19:00-19:30 Διάλειμμα - καφές
• 19:30-21 :00 Ανακοινώσεις (σε διάφορες αίθουσες)
• 21:00 -21:30 Καλλιτεχνικά δρώμενα

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018
• 09:30-12:00 Εργαστήρια (σε διάφορες αίθουσες)
• 12.00-12:30 Διάλειμμα-καφές
• 12:30-14.00 20 χρόνια Δίκτυο -  Καλεσμένοι ομιλητές (στο θέατρο)
• 14:00-15:00 Ελαφρύ γεύμα
• 15:00-16.30 Ομάδες Εργασίας (σε διάφορες αίθουσες) 
• 16.30-19:00 Εργαστήρια (σε διάφορες αίθουσες) 
• 19.00-19:45 Διάλειμμα - καφές
• 19:45-20:30 Καλλιτεχνικά δρώμενα

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 
• 09:30-12:00 Εργαστήρια (σε διάφορες αίθουσες) 
• 12:00-12:30 Διάλειμμα - καφές
• 12:30-14.00  Ομάδες Εργασίας (σε διάφορες αίθουσες) 
• 14.00-15.00 Ελαφρύ γεύμα 
• 15.00-16.00 Καλεσμένοι ομιλητές (στο θέατρο)
• 16.00-16.30 Ανασκόπηση - Λήξη (στο θέατρο)
 16.30 -17.00 το γλυκό του αποχαιρετισμού! 
___________________________________________________________

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σύντομα)

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άλκηστις (Κοντογιάννη), ομότιμη καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
• Θοδωρής Αμπαζής, συνθέτης, σκηνοθέτης, αναπληρωτής Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικού Θεάτρου
• Πατρίτσια Απέργη, χορογράφος, θεατρολόγος

Kathleen Gallagher, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Τορόντο, Καναδάς
Παναγιώτα Γιαννούλη, θεατροπαιδαγωγός, κοινωνιολόγος, Ε.Ε.Π, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Νίκος Γκόβας, παιδαγωγός θεάτρου
Θόδωρος Γραμματάς καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αντιγόνη Γύρα, χορεύτρια, χορογράφος
• Χριστίνα Ζώνιου, Ε.Ε.Π, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ulrike Hentschel, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Βερολίνου, Γερμανία
Adrian Jackson, καλλιτεχνικός διευθυντής cardboard citizens, Ηνωμένο Βασίλειο 
Τζωρτζίνα Κακουδάκη, θεατρολόγος-σκηνοθέτης-σύμβουλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αντώνης Λενακάκης, επίκουρος καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γιάννης Λεοντάρης, σκηνοθέτης, αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Κώστας Μάγος, επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γιώργος Μόσχος,  πρ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού
David Pammenter, σκηνοθέτης θεάτρου-παιδαγωγός θεάτρου, Ηνωμένο Βασίλειο 
Robin Pascoe, πρόεδρος Διεθνούς Οργανισμού για το Δράμα/Θέατρο στην Εκπαίδευση (ΙDEA), Αυστραλία
Σίμος Παπαδόπουλος, επίκουρος καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
• Αντιγόνη Παρούση, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
• Σάββας Πατσαλίδης καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΕΑΠ
Tim Prentki, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Winchester, Ηνωμένο Βασίλειο
Τάκης Τζαμαργιάς, σκηνοθέτης, ΕΕΠ, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Βασίλης Τσελφές, ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αστέριος Τσιάρας, αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μαρία Τσιμά, αναπληρώτρια Διευθύντρια Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
• Joe Winston, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αλφαβητική σειρά)
• Κατερίνα Αλεξιάδη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής
• Διονυσία Ασπρογέρακα, φιλόλογος
• Παναγιώτα Γιαννούλη, θεατροπαιδαγωγός, κοινωνιολόγος, ΕΕΠ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Χριστίνα Ζώνιου, Ε.Ε.Π, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
• Μαίρη Καλδή, φιλόλογος
• Πολυξένη (Τζένη) Καραβίτη, 
• Χριστίνα Κρίθαρη, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός
• Μάριος Κουκκουνάρας-Λιάγκης επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
• Στάθης Μαρκόπουλος, κουκλοπαίκτης, εκπρόσωπος UNIMA-ΕΛΛΑΣ 
• Δημήτρης Μαυρέας, φιλόλογος
• Σόνια Μολογούση, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός
• Δάφνη Μουστακλίδου,  υπεύθυνη επικοινωνίας  
• Γιώργος Μπεκιάρης
• Μελίνα Πλαστή, θεατρολόγος  
• Αργυρώ (Ηρώ) Ποταμούση κοινωνιολόγος, θεατροπαιδαγωγός
• Εύα Σαββοπούλου, Τομέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
• Αντιγόνη Τσαρμποπούλου
• Χαρά Τσουκαλά, εκπαιδευτικός, Πρόεδρος ΔΣ Πανελληνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
• Αντονέλα Χήρα, ηθοποιός
• Αθανασία Χολέβα


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Γιάννα Παπαδοπούλου, Μαρτίνα Γκόμεζ, Λουίζα Νικολάου
Τηλ. 2106564109  / www.TheatroEdu.gr / conference2018@TheatroEdu.gr


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 2018
Παναγιώτα Γιαννούλη, Χαρά Tσουκαλά 
______________________________________________________________________________

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
IDEA - Διεθνής Οργανισμός για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
UNHCR - Γραφείο Ελλάδας
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
UNIMA-ΕΛΛΑΣ, Ελληνικό Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοθεάτρου
Παιδαγωγική Ομάδα "Το Σκασιαρχείο" - Πειραματικοί Ψηλαφισμοί για ένα Σχολείο της Κοινότητας

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ - ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ

Η Συνδιάσκεψη 2018 θα πραγματοποιηθεί  
"Σχολή Μωραΐτη", Οδ. Αλ Παπαναστασίου, Παλιό Ψυχικό, Αθήνα

 

Εργαστήρια Συνδιάσκεψης 2018  

x