15 χρόνια Θεατρική Καλοκαιρινή Κατασκήνωση 15 χρόνια Θεατρική Καλοκαιρινή Κατασκήνωση

15 χρόνια Θεατρική Καλοκαιρινή Κατασκήνωση

Pilio 2016 Summer Camp Pilio 2016 Summer Camp

Pilio 2016 Summer Camp

 
Θέατρο στην εκπαίδευση και έρευνα (Ομάδα Εργασίας 4) Θέατρο στην εκπαίδευση και έρευνα (Ομάδα Εργασίας 4)

Θέατρο στην εκπαίδευση και έρευνα (Ομάδα Εργασίας 4)

Αθήνα, 25/11/2018, Συνδιάσκεψη 2018

0 71
12